Blog
November 16, 2020

Beleggen voor beginners - Beleggen in aandelen

BOTS wil ervoor gaan zorgen dat iedereen ter wereld de mogelijkheid heeft om een tweede passieve inkomen op te bouwen door middel van beleggen. Nog lang niet iedereen heeft ervaringen met beleggen. Daarom delen wij vanaf nu elke week meer informatie in onze serie "Beleggen voor beginners".

Beleggen voor beginners - Beleggen in aandelen
Beleggen voor beginners - Beleggen in aandelen

Investing for beginners

Afgelopen keer deelden we in onze serie “Beleggen voor beginners” de vijf meest bekende manieren van beleggen.

Hierin maakte we onderscheid in de volgende vormen van beleggen:

  • Investing in shares
  • Investing in bonds
  • Investing in real estate
  • Beleggen in fondsen
  • Investing in crypt currency

You can read the whole article back here.

Vandaag leggen we in beleggen voor beginners de focus op beleggen in aandelen. Wat is het, welke aandelen zijn er en waarom kiezen mensen eigenlijk voor beleggen in aandelen?


Investing in shares

If you buy shares in a company, you become part owner of the company. If the company is doing well, your shares will become worth more and you will sometimes be rewarded for this in the form of a share of the profits. This is called dividend. You can also decide to sell your shares again. Have they become worth more? Then you have earned money. If the company is not doing well, you will not receive a profit distribution. So no dividend. Do you want to get rid of your shares? Then you'll get less in return than what you paid. Everything falls and stands with the success of the company in which you bought shares.


Soorten aandelen

Wanneer je aandelen gaat kopen, wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten aandelen: reguliere aandelen en preferente aandelen.

Reguliere aandelen: In een onderneming vertegenwoordigen de reguliere aandelen stemrechten. Aandeelhouders hebben meestal recht op één stem per aandeel en ontvangen alleen dividenden naar goedkeuring van het management van de onderneming. Dit type aandelen zijn de meest verhandelde aandelen op de beurs.

Preferente aandelen: Preferente aandelen geven de aandeelhouder diverse extra rechten. Deze rechten worden ook wel voorkeursrechten genoemd. Heb je preferente aandelen in je bezit, dan krijg je bijvoorbeeld altijd dividend als de andere aandeelhouders nog geen dividend hebben ontvangen. Je hebt een bepaalde voorrangspositie met betrekking tot dividend maar ook bij bijvoorbeeld een faillissement.


Waarom beleggen in aandelen?

Grofweg zijn er twee redenen te noemen waarom mensen starten met beleggen in aandelen. Vermogensgroei en dividend inkomen.

Vermogensgroei: Beleggers kopen aandelen met de hoop dat hun belegging in waarde toeneemt in de vorm van een koersstijging. Beleggers houden de aandelen misschien voor een relatief korte termijn aan of hebben een langetermijnvisie, maar hopen in beide gevallen winst te maken.

Bij BOTS geloven we dat je belegt voor de lange termijn. We schreven er eerder dit artikel over.

Dividend inkomen: Naast het kopen en verkopen van aandelen om winst te behalen, kopen beleggers ook aandelen in om een inkomstenstroom uit dividenden te genereren. Deze winst kun je uit laten betalen of herbeleggen.


De BOTS app en aandelen

Our investment focus for now is on crypto funds. And we do this in an automated way. With bots. In our BOTS app, you can choose a particular bot. This bot is developed by specialized developers and works through algorithms, artificial intelligence and machine learning. This eliminates the need to invest via a (digital) fund manager. So you don't pay for the costs they incur to be able to invest for you. In the long run, we do not only want to offer crypto investments, but also shares, bonds and investment funds.

The efficiency that a bot achieves, compared to a human being, is significantly higher. A bot does not sleep and can therefore react directly to changes in your cryptofound. Also, a bot has no emotion that partly determines how your investments are handled.

In this way, investing with higher returns becomes feasible for everyone. The best trading strategies were only available to the richest 3% in the world. Because of our bots now also for you. You can start within 2 minutes and from € 50,-.


Investing is for everyone

Everyone should be able to invest. And now you can. With BOTS. Together we are going to make the world of investment fairer and more transparent. Are you interested, but your question hasn't been answered yet? Take a look at the FAQ's on our site. Or contact us, we will be happy to explain it to you in person.


The BOTS app is now live

Download the BOTS app on your mobile phone today! For Android click here, for Apple click here.


There is no such thing as risk-free investment. You can lose (part of) your deposit.